Iklan KOANSAR - UPAH HAJI 2014

Iklan KOANSAR - UPAH HAJI 2014

Rayuan INFAQ untuk PUSAT PENGAJIAN AL-HUFFAZ DARUL ANSAR

Rayuan INFAQ untuk PUSAT PENGAJIAN AL-HUFFAZ DARUL ANSAR

Sahabat

Tuesday, January 3, 2012

HADIAH TAHUN BARU 2012 MILADIYAH

Assalamu'alaikum WBT.


Alhamdulillah, segala pujian dipanjatkan kehadrat Allah SWT. Salawat dan salam buat jujungan besar Nabi Muhammad SAW, ke atas keluarganya, para sahabatnya dan mereka yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik sehingga akhir zaman.


Dibawah ini kami nyatakan beberapa sanad ijazah yang pernah dijanjikan oleh Al-Fadhil Syeikh Muhammad Rajab Akmal bin Abdul Halim Al-Idrisi ketika mengijazahkan amalan ikhwan DarulAnsar antaranya iaitu:


1. Sanad Al-Husun Al-Mani’ah Al-Nabawiyah riwayat Imam Al-Sanusi.

2. Sanad Al-Ruqyah Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibnu Majah.

3. Sanad Hizib Al-Bahr Imam Al-Syazuli.

4. Sanad Hafizah Al-Nabawiyah Imam Ahmad bin Idris.

5. Sanad Al-Husun Al-Mani’ah Al-Nabawiyah riwayat Imam Al-Rasyid.

6. Sanad Kanzus Sa’adah Imam Ahmad bin Idris.

7. Sanad Musalsal Memuliakan Tetamu Dengan Air Dan Tamar.

8. Sanad Musalsal Bil Mushofahah ‘Bersalaman’.

9. Sanad Musalsal Bil Munawalah Al-Subhah ‘Memegang Tasbih’.


1. “Berkata Al-Fadhil Syeikh: Sesungguhnya saya meriwayatkan amalan pendinding yang mulia ini iaitu Al-Husun Al-Mani’ah Al-Nabawiyah ini daripada guru kami yang sangat berjasa lagi mulia, iaitu Al-‘Arif Billah Maulana Sayyid Muhammad bin Idris Al-Idrisi Al-Hasani daripada gurunya Al-Malik Al-Salih Sayyid Muhammad Idris bin Al-Mahdi Al-Sanusi Al-Hasani daripada ayahandanya Muhammad Al-Mahdi bin Muhammad Al-Sanusi Al-Hasani daripada ayahandanya Muhammad bin ‘Ali Al-Sanusi Al-Hasani daripda gurunya Al-Imam Sayyid Ahmad bin Idris Al-Hasani Al-Maghribi empunya Husun yang mulia ini.”


2. “Berkata Al-Fadhil Syeikh: Sesungguhnya saya meriwayatkan sanad ruqyah dan jampi yang sangat mulia dan agung ini yang sanadnya sampai kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini daripada guru kami yang sangat dikasihi lagi tersangat alim iaitu Al-‘Arif Sayyid Muhammad bin Idris Al-Idrisi Al-Hasani daripada gurunya Al-Malik Sayyid Muhammad Idris bin Al-Mahdi Al-Sanusi daripada ayahandanya Sayyid Muhammad Al-Mahdi bin Muhammad Al-Sanusi daripada ayahandanya Sayyid Muhammad bin ‘Ali Al-Sanusi Al-Hasani daripada gurunya Sayyid Ahmad bin Idris Al-Hasani daripada Sayyid Muhammad bin Abu Bakar Al-Syalli daripada daripada Syeikh Muhammad bin Al ‘Ala’ Al Babili daripada Syeikh ‘Ali bin Yahya Al Ziyadi daripada Al Imam Syeikh Ahmad Al Ramli daripada Al Hafiz Syeikh Muhammad ‘Abdur Rahman Al Sakhawi daripada Syeikh ‘Abdur Rahim bin Muhammad Al Hanafi daripada Syeikh Abu Al ‘Abbas Ahmad bin Muhammad Al Jukhi daripada Sayyidah Al Syeikhah Ummu Ahmad Zainab binti Makkiy Al Haraniyah daripada Syeikh Abu ‘Ali Hanbal bin ‘Abdullah Al Rushofi daripada Syeikh Abu Al Qasim Habbatullah daripada Syeikh Muhammad Al Syaibani daripada Syeikh Abu Al Hasan bin ‘Ali Al Tamimi daripada Syeikh Abu Bakar Ahmad bin Ja’far Al Qathi’ie daripada Syeikh ‘Abdullah bin Ahmad Al Hanbali daripada ayahandanya Al Imam Ahmad bin Hanbal daripada Syeikh Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami daripada Syeikh ‘Amru bin ‘Ali daripada Syeikh Abu Janab daripada Syeikh Abdullah bin ‘Isa daripada Al Imam ‘Abdur Rahman bin Abu Laila daripada Sayyiduna Ubay bin Ka’ab RA daripada Junjungan Besar Baginda Muhammad Rasulullah SAW.


Berkata Al-Fadhil Syeikh lagi: Sanad Ruqyah yang lainnya dalam Sunan Imam Ibnu Majah yang diriwayatkan daripada tuan guru kami yang cintai iaitu: Sayyid Muhammad bin Idris Al Idrisi Al Hasani daripada Sayyid Idris bin Muhammad Al Syarif Al Idrisi Al Hasani daripada Sayyid Muhammad Al Syarif bin ‘Abdul Aal Al Idrisi Al Hasani daripada Habib Muhammad bin ‘Abdul Rahman Al Ahdal daripada Sayyid Ahmad bin Idris Al Hasani daripada Sayyid ‘Abdul Wahhab Al Tazi Al Hasani daripada Sayyid Al Hasan bin ‘Ali Al ‘Ujaimi daripada Sayyid Ahmad Al ‘Ajal daripada Sayyid Al Imam Yahya daripada Sayyid Syeikh Muhibbuddin daripada Sayyid Al Zain Al Maraghi daripada Sayyid Abu Al ‘Abbas Al Hijjar daripada Sayyid Al Musnid ‘Abdul Latif bin Muhammad daripada Sayyid Imam Tohir bin Muhammad Al Muqaddisi daripada Sayyid Muhammad Al Muqawwimi daripada Sayyid Abu Al Qasim bin Abu Al Munzir daripada Sayyid ‘Ali bin Ibrahim Al Qitthan daripada Imam Al Hafiz Ibnu Majah daripada Syeikh Harun bin Hayyan daripada Syeikh Ibrahim bin Musa daripada Syeikh ‘Abdah bin Sulaiman daripada Syeikh Abu Janab daripada Al Imam ‘Abdul Rahman bin Abu Laila daripada bapanya Sayyiduna Abu Laila Ubay bin Ka’ab RA daripada Rasulullah SAW.”


3. Berkata Al-Fadhil Syeikh: Sesungguhnya saya telah meriwayatkan Hizb Al-Bahr Imam Al-Syazuli RA ini ramai daripada tuan-tuan guru dan alim ulama’ antara Sayyid Muhammad bin Idris Al-Idrisi, Sayyid Ahmad Idris bin Musthafa Al-Idrisi, Syeikh Muhammad Nuruddin Al-Makkiy, Syeikh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Maliki, Sayyid Yusuf Bakhur Al-Hasani dan lain-lainnya. Disini kami nyatakan sanad kami daripada guru kami yang mulia iaitu: Sayyid Muhammad bin Idris Al-Idrisi Al-Hasani daripada ayahandanya Sayyid Idris bin Muhammad Al-Syarif Al-Idrisi Al-Hasani daripada ayahandanya Sayyid Muhammad Al-Syarif bin ‘Abdul ‘Aal Al-Idrisi Al-Hasani daripada ayahandanya Al-Qutb Sayyid ‘Abdul ‘Aal bin Ahmad bin Idris Al-Hasani daripada Syeikh Abu Al-Qasim Al-Wazir daripada Syeikh ‘Ali bin ‘Abdullah Al-Fasi daripada Syeikh Ahmad bin Yunus Al-Fasi daripada Syeikh Ahmad bin Zarruq daripada Syeikh Ahmad bin ‘Uqbah Al-Hadhrami daripada Syeikh Yahya Al-Qadiri daripada Syeikh ‘Ali bin Muhammad Al-Wafa daripada ayahandanya Syeikh Muhammad Al-Wafa Bahr Al-Sofa daripada Syeikh Daud bin ‘Umar Al-Bakhilah daripada Syeikh Ahmad bin ‘Atho’illah Al-Sakandari daripada Syeikh Abu Al-‘Abbas Ahmad bin ‘Umar Al-Mursi daripada Al-Qutb Sayyid Abu Al-Hasan Al-Syazuli RA empunya Hizb Al-Bahri ini.”


4. “Berkata Al-Fadhil Syeikh: Sesungguhnya kami meriwayatkan Hafizah Al-Nabawiyah ini daripada syeikh kami yang mulia lagi dikasihi iaitu: Sayyid Muhammad bin Idris Al-Idrisi daripada ayahandanya Sayyid Idris bin muhammad Al-Syarif Al-Idrisi daripada ayahandanya Sayyid Muhammad Al-Syarif bin ‘Abdul ‘Aal Al-Idrisi daripada ayahandanya Sayyid ‘Abdul ‘Aal bin Ahmad Al-Idrisi daripada ayahandanya Al-Qutb Sayyid Ahmad bin Idris Al-Hasani Al-Maghribi RA empunya Hafizah Al-Nabawiyah ini.”


5. “Berkata Al-Fadhil Syeikh: Sesungguhnya kami meriwayatkan Al-Husun Al-Mani’ah ini daripada guru kami yang sangat berjasa lagi mulia iaitu Al-‘Arif Maulana Sayyid Muhammad bin Idris Al-Idrisi daripada ayahandanya Sayyid Idris bin Muhammad Al-Syarif Al-Idrisi daripada gurunya Syeikh Abu Al-Qasim Muhammad Al-Hijazi daripada gurunya Al-Imam Sayyid Ibrahim Al-Rasyid daripada Al-Qutb Sayyid Ahmad bin Idris Al-Hasani Al-Maghribi RA empunya Husun yang mulia ini.”


6. “Berkata Al-Fadhil Syeikh: Sesungguhnya kami meriwayatkan Kanzus Sa’adah yang penuh dengan keberkatan ini daripada tuan guru kami yang dikasihi Al-‘Arif Sayyid Muhammad bin Idris Al-Idrisi daripada gurunya Al-Malik Muhammad Idris bin Al-Mahdi Al-Sanusi daripada ayahandanya Sayyid Muhammad Al-Mahdi bin Muhammad Al-Sanusi daripada ayahandanya Sayyid Muhammad bin ‘Ali Al-Sanusi Al-Hasani daripada gurunya Al-Qutb Sayyid Ahmad bin Idris Al-Hasani Al-Maghribi RA empunya amalan yang mulia ini.”


7. “Berkata Al-Fadhil Syeikh: Sesungguhnya kami meriwayatkan Hadith Musalsal ‘Memuliakan Tetamu Dengan Tamar Dan Minuman’:

من أضاف مؤمنا فكأنما أضاف آدم عليه السلام، ومن أضاف مؤمنين فكأنما أضاف آدم وحوآء، ومن أضاف ثلاثة فكأنما أضاف جبريل ومكائيل وإسرافيل، ومن أضاف أربعة فكأنما قراء التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ومن أضاف خمسة فكأنما صلى الصلوات الخمس في الجماعة من يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة، ومن أضاف ستة فكأنما أعتق ستين رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام، ومن أضاف سبعة غلقت عنه أبواب جهنم السبعة، ومن أضاف ثمانية فتحت له ثمانية أبواب الجنة، ومن أضاف تسعة كتب الله تعالى له حسنات بعدد من عصاه من أول يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة، ومن أضاف عشرة كتب الله تعالى له أجر من صلى وصام وحج واعتمر إلى يوم القيامة


Sanad Musalsal ini daripada tuan guru yang dicintai Al-Muhaddtih Maulana Sayyid Muhammad bin Idris Al-Idrisi Al-Hasani daripada ayahandanya Maulana Sayyid Idris Al-Idrisi daripada aayahnadanya Maulana Sayyid Muhammad Al Syarif Al Idrisi Al Hasani daripada Sayyid ‘Abdul ‘Aal Al Idrisi Al Hasani daripada Sayyid Ahmad bin Idris Al Hasani daripada Sayyid ‘Abdul Wahhab Al Tazi Al Hasani daripada Sayyid ‘Abdul ‘Aziz Al Dabbagh al Hasani daripada Sayyid ‘Umar bin Muhammad Al Hawari daripada Sayyid Al ‘Arabi Al Fisytali daripada Sayyid Muhammad bin Nashir daripada Sayyid Muhammad bin ‘Ali Al Dar’ie daripada Sayyid Abu Al Qasim Al Ghazi daripada Sayyid ‘Ali bin ‘Abdullah Al Ghilani daripada Sayyid Ahmad bin Yusuf Al Ghilani Al Rasyidi daripada Sayyid Ahmad bin Zarruq daripada Sayyid Ahmad bin ‘Uqbah Al Hadhrami daripada Sayyid Yahya bin Ahmad Al Qadiri daripada Sayyid ‘Ali bin Muhammad Al Wafa daripada Sayyid Muhammad bin Al Wafa Bahr Al Sofa daripada Sayyid Daud bin ‘Umar Al Bakhilah daripada Sayyid Ahmad bin ‘Atho’illah Al Sakandari daripada Sayyid Abu Al ‘Abbas Al Mursi daripada Sayyid Abu Al Hasan Al Syazuli daripada Sayyid Muhammad ibnu Hirzihim daripada Sayyid Soleh bin Naisorin daripada Sayyid Abu Madyan Syu’ib Al Ansari daripada Sayyid ‘Abdul Qadir Al Jilani daripada Sayyid Sa’id Al Mubarak daripada Sayyid Abu ‘Ali Al Hasan bin Yusuf daripada Sayyid Abu Al Farj Al Turtusi daripada Sayyid Abu Al Fadhl Al Tamimi daripada Sayyid Abu Bakar Al Syibli daripada Sayyid Abu Al-Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi daripada Sayyid Abu Al-Nasr Al-Karkhoni daripada Sayyid Abu Yazid Al-Busthami daripada Sayyid Muhammad Al-Baqir daripada ayahandanya Sayyiduna Zain Al-‘Abidin ‘Ali bin Al-Husain daripada Sayyiduna Al-Husain bin ‘Ali daripada Sayyiduna ‘Ali bin Abu Thalib daripada Baginda Rasulullah SAW. Dalam sanad yang sama dengan Musalsal Hadith Bil Syabakah ‘Bersalaman’ berbunyi:”


يا علي شابكني فمن شابكني دخل الجنة، ومن شابك من شابكني إلى يوم القيامة دخل الجنة


8. “Berkata Al-Fadhil Syeikh: Sesungguhnya kami meriwayatkan Hadith Musalsal Bil Mushafahah ‘Bersalaman’:


من صافحني أو صافح من صافحني إلى يوم القيامة دخل الجنة


Sanad Musalsal ini daripada tuan guru kami yang dikasihi iaitu Maulana Sayyid Muhammad bin Idris Al-Idrisi daripada ayahandanya Sayyid Idris Al-Idrisi daripada ayahandanya Sayyid Muhammad as Syarif al Idrisi al Hasani daripada Habib Muhammad bin ‘Abdur Rahman bin Sulaiman al-Ahdal al-Husaini dan Sayyid ‘Abdul Aal Al Idrisi Al Hasani daripada Sayyid Ahmad bin Idris Al Hasani daripada Sayyid ‘Abdul Wahhab Al Tazi daripada Sayyid Al Hasan bin ‘Ali Al ‘Ujaimi daripada Sayyid Syeikh Ahmad Al Qusyasyi daripada Syeikh Muhammad Ramli Al Syafie daripada Syeikh Al Islam Zakaria Al Ansari daripada Al-Hafiz Mufiduddin Ridhwan daripada Abu Al-Thohir Al-Syarf daripada Abu Ishaq bin ‘Ali daripada Al-Najib ‘Abdullah Al-Khuyi daripada Abu Al-Majd Al-Qazuyani daripada Abu Bakar bin Ibrahim Al-Syihazi daripada Al-Qadhi Abu Al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Isma’il bin Abu Zar’ah daripada Abu Mansur ‘Abdul Rahman bin ‘Abdullah Al-Thabari Al-Bazazi daripada Abu Muhammad ‘Abdul Malik bin Muhammad Najid bin ‘Abdul Karim Al-Baghawi daripada Abu Al-Qasim ‘Abdan bin Hamid bin ‘Aidan Al-Munbaji daripada ‘Umar bin Sa’id daripada Ahmad bin Dahqan daripada Khalaf bin Tamim daripada Abu Hurmuz daripada Sayyiduna Anas bin Malik daripada Baginda Rasulullah SAW.”


9. “Berkata Al-Fadhil Syeikh: Sesungguhnya kami meriwayatkan ‘Musalsal Bil Munawalah Bil Subhah’ (juga melihat syeikh dalam keadaan tangannya memegang tasbih) daripada tuan guru yang penuh berjasa iaitu Al-Muhaddith Sayyid Muhammad bin Idris Al-Idrisi Al-Hasani daripada ayahandanya Maulana Sayyid Idris Al-Idrisi daripada ayahandanya Sayyid Muhammad Al Syarif Al Idrisi Al Hasani daripada Sayyid ‘Abdul ‘Aal Al Idrisi Al Hasani daripada Sayyid Ahmad bin Idris Al Hasani daripada Sayyid ‘Abdul Wahhab Al Tazi Al Hasani daripada Sayyid Abu Al Baqa’ Al Hasan bin ‘Ali Al ‘Ujaimi daripada Sayyid ‘Abdul Qadir Al Thabari daripada Sayyid Al Hishar Al Misri daripada Sayyid Abu ‘Abdullah Al Ghumari daripada Imam Ibnu Hajar Al ‘Asqalani daripada Abu Thohir Muhammad bin Ya’qub daripada Syeikh Jamaluddin Yusuf bin Muhammad bin Mas’ud daripada Taqiyyuddin Abu Al-Tsana’ Mahmud bin ‘Ali daripada Syeikh ‘Abdul Shamad bin Abu Al-Jaisy Al-Maqri daripada Abu Al-Fadhl Muhammad bin Nasir daripada Abu Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad Al-Samarqandi daripada Syeikh Abu Bakar Muhammad bin ‘Ali Al-Salami Al-Haddad daripada Abu Nasr ‘Abdul Wahhab bin ‘Abdullah bin ‘Umar daripada Abu Al-Hasan ‘Ali bin Hasan bin Al-Qasim Al-Sufi daripada Abu Al-Hasan Al-Maliki daripada Imam Abu Al-Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi daripada Sayyid Al-Sirriy Al-Saqati daripada Syeikh Ma’ruf Al-Kurkhi daripada Syeikh Busyra Al-Hafi daripada Syeikh ‘Umar Al-Makkiy daripada Sayyiduna Al-Hasan Al-Basri RA.”

1 comment:

فُوْسَتْ فغَاجِيَنْ اَلْحُفَّاظ دَارُ الأَنْصَار

فُوْسَتْ فغَاجِيَنْ اَلْحُفَّاظ دَارُ الأَنْصَار
Sebuah induk institusi pengajian Islam (kanak-kanak, remaja, dewasa & warga emas) akan dibangunkan oleh Persatuan Pengubatan Islam Darul Ansar Kebangsaan (PERDANA) di Kg. Solok Binjai, Pengkalan Balak, Masjid Tanah, Melaka yang bernilai RM 700,000 di atas tanah persendirian yang dimiliki oleh Al Fadhil Ustaz Hj. Abdul Halim bin Hj. Maidin seorang guru agama juga merupakan Pengerusi Koperasi Perubatan Islam Darul Ansar Berhad (KOANSAR) yang dibesarkan di Pengkalan Balak. Pihak kami mengalu-alukan sumbangan, zakat, sedekah jariah, waqaf tanah 1x1 kaki persegi bernilai RM 100 dan sebagainya untuk pembangunan dana akhirat ini. Segala sumbangan tuan & puan boleh dimasukkan kedalam akaun CIMB Islamic: 0404-0000135-10-8 atas nama PUSAT PENGAJIAN AL HUFFAZ DARUL ANSAR. Projek pembangunan tersebut akan bermula Disember 2011 dan dijangka siap pada hujung tahun 2012 serta pengambilan pelajar akan bermula pada 2013. Bagi penama sumbangan waqaf layak menerima Sijil Waqaf yang dikeluarkan oleh Darul Ansar. Sabda Baginda Rasulullah SAW yang bermakud: "Apabila matinya manusia, maka terputuslah segala-galanya kecuali TIGA perkara iaitu: Sedekah Jariah (yang tidak putus pahalanya) atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan ibu bapanya." - Hadith riwayat Imam Al Bukhari

Contoh Sijil Waqaf PUSAT PENGAJIAN AL HUFFAZ DARUL ANSAR

Contoh Sijil Waqaf PUSAT PENGAJIAN AL HUFFAZ DARUL ANSAR

Bagi setiap penyumbang waqaf bernilai RM 100 dan ke atas layak untuk menerima Sijil Waqaf. Cara untuk mendapat Sijil Waqaf tersebut ada 3 cara iaitu: (1) Boleh membelinya di Pejabat Urusan Darul Ansar Pulau Gadong. (2) Boleh membelinya daripada wakil sah yang dilantik oleh Darul Ansar. (3) Melalui akaun PUSAT PENGAJIAN AL HUFFAZ DARUL ANSAR dan kemudian akan diposkan kepada penyumbang. Semoga diberkati Allah SWT.

Blogger Darul Ansar Dan Sahabat

BANGUNAN DARUL ANSAR

BANGUNAN DARUL ANSAR
Bangunan ini dimiliki oleh Persatuan Pengubatan Islam Darul Ansar Kebangsaan (PERDANA) dan Darul Ansar memiliki beberapa aset penting dan beberapa buah anak syarikat yang berfungsi untuk menjana ekonomi ahli, kebajikan, pendidikan dan sebagainya. Antara langkah terawal pihak Darul Ansar telah menubuhkan sebuah syarikat perniagaan pertamanya iaitu Darul Ansar Trading And Marketing, Pusat Rawatan Darul Ansar & Ruqyah Darul Ansar Centre yang telah didaftarkan dibawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Koperasi Perubatan Islam Darul Ansar Melaka Berhad (KOANSAR), berdaftar dibawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM), Akademi Rawatan Islam Darul Ansar (AKRAWI DARUL ANSAR), Pusat Rawatan Islam Darul Ansar (PURAWI DARUL ANSAR), & Pusat Pengajian Al Huffaz Darul Ansar

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKIM)

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKIM)
Koperasi Perubatan Islam Darul Ansar Berhad (KOANSAR) telah didaftarkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) dibawah pendaaftaran: M4-0261

ANGKASA

ANGKASA
Koperasi Perubatan Islam Darul Ansar Melaka Berhad (KOANSAR) berdaftar dibawah Angkatan Koperasi Kebangsaan Berhad (ANGKASA) bernombor keahlian: 4857/MA0204

PERSATUAN PENGUBATAN ISLAM DARUL ANSAR KEBANGSAAN

PERSATUAN PENGUBATAN ISLAM DARUL ANSAR KEBANGSAAN

PUSAT PENGAJIAN AL-HUFFAZ DARUL ANSAR

PUSAT PENGAJIAN AL-HUFFAZ DARUL ANSAR

Koperasi Perubatan Islam Darul Ansar Berhad (KOANSAR)

Koperasi Perubatan Islam Darul Ansar Berhad (KOANSAR)

AKADEMI RAWATAN ISLAM DARUL ANSAR

AKADEMI RAWATAN ISLAM DARUL ANSAR

PUSAT RAWATAN ISLAM DARUL ANSAR

PUSAT RAWATAN ISLAM DARUL ANSAR