Iklan KOANSAR - UPAH HAJI 2014

Iklan KOANSAR - UPAH HAJI 2014

Rayuan INFAQ untuk PUSAT PENGAJIAN AL-HUFFAZ DARUL ANSAR

Rayuan INFAQ untuk PUSAT PENGAJIAN AL-HUFFAZ DARUL ANSAR

Sahabat

Monday, January 10, 2011

USAHA DAN REZEKI Oleh: Tuan Hj. Abd Nasir bin Hj. Yusoff


Usaha dan Rezeki
Oleh:
TUAN HJ. ABD. NASIR BIN HJ. YUSOFFTentu sekali kita pernah menyaksikan orang yang gigih berusaha mendapatkan rezeki yang ia inginkan, namun rezeki itu tidak kunjung datang. Kita juga banyak melihat orang yang tidak berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan rezeki, namun rezeki itu datang kepadanya tanpa disangka-sangka. Allah s.w.t telah menceritakan kepada kita, tentang kejadian Nabi Musa a.s. dengan seorang hamba yang saleh dan diberi ilmu pengetahuan oleh Allah Swt. sebagaimana Firman-Nya:


"Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak muda yang yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya seorang yang shaleh, maka Tuhanmu menghendaki agar mereka sampai kepada kedewasaannya, dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya."(QS. Al-Kahfi: 82).

Kisah dari al-Quran tersebut, maupun kisah-kisah lainnya, memberi penjelasan, bahwa usaha itu bukanlah penyebab datangnya rezeki. Namun kita katakan, bahwa usaha itu merupakan keadaan dan hiasan serta pembungkus yang dapat memberikan nilai tersendiri terhadap rezeki. Jadi rezeki merupakan cakupan keagungan Allah s.w.t yang di dalamnya terdapat hikmah, walaupun kita belum memahaminya. Jadi kita lihat rezeki itu tidak datang dengan adanya usaha kita, dan dia juga tidak hilang dengan penolakan kita.


al-Ghazali pernah berkata: "Barangsiapa yang memperhatikan perjalanan sunnatullah, maka dia akan mengetahui bahwa rezeki itu datang bukanlah disebabkan oleh adanya usaha.

Tanggungjawab terhadap pekerjaan, merupakan keharusan bagi setiap manusia. Namun yang perlu diingat ialah Allah s.w.t mempunyai hak untuk mengatur rezeki bagi setiap manusia. Faktor yang inilah yang menjadi penentu jika dibandingkan dengan usaha yang direalisasikan oleh manusia. Sebagaimana Firman Allah s.w.t:

"Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu (rezeki yang ada di langit seperti turunnya hujan yang dapat menyuburkan tanaman-tanaman yang menjadi sebab rezekimu dan sebagainya) dan terdapat (pula) ada yang dijanjikan kepadamu (ialah takdir Allah terhadap tiap-tiap manusia yang telah ditulis di Lauhul Mahfudz). Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan." (QS. Adz-Dzâriyat: 22-23).

Ada ulama berkata: "Sebenarnya, ketentuan rezekimu tidak mewajibkan kamu untuk bekerja sampai melupakan urusan akhiratmu. Sebab kamu tidak akan mendapatkan masalah duniawi, kecuali sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah s.w.t"

Hubungan antara rezeki yang telah ditakdirkan dan usaha manusia.

Rezeki terdiri dari dua jenis. Pertama ialah rezeki yang ditentukan (thalib), tanpa syarat, pasti datang kepada kita dan sentiasa mengejar kita walaupun kita lari darinya. Ia tidak akan terlepas dari kita, umpama kematian yang sentiasa mengekori manusia. Rezeki sedemikian adalah ketentuan Ilahi yang tidak mengalami perubahan dan penggantian di dalamnya, sesuai dengan sabda Rasulullah s.a.w. “tiada seorang pun yang meninggal dunia hingga rezekinya sempurna ia dapatkan.” Contoh rezeki ini ialah umur, jodoh, keluarga dan sebagainya.

Kedua ialah rezeki yang kita kena cari (matlub), iaitu rezeki yang memerlukan usaha pencarinya atau dengan kata lain ianya rezeki bersyarat. Apabila kita mencari dan memenuhi segala syarat yang diperlukan, maka rezeki tersebut pasti akan kita perolehi. Saidina Ali a.s. berkata, “carilah rezeki yang telah terjamin dan melimpah yang (hanya) disediakan bagi yang mencarinya.”

Usaha kita untuk sampai pada rezeki tersebut adalah termasuk “juz al-‘illah” (sebahagian dari sebab). Rezeki ini memerlukan kita berusaha dan bekerja sehingga pintu rezeki matlub terbuka. Untuk menerima rezeki matlub, seseorang perlu bekerja di samping berdoa kerana berdoa ialah sebahagian dari usaha. Rezeki ini juga tidak berubah, bertambah atau berkurang dengan sendiri kerana ianya bergantung pada bagaimana pekerjaan rezeki yang dicari itu dipersiapkan.

Seseorang bertanya kepada Rasulullah saw bahwa ia ingin rezekinya bertambah luas, Rasulullah saw bersabda: “Hendaklah engkau senantiasa dalam keadaan suci (thaharah) supaya rezekimu semakin bertambah.” Saidina Ali RA pula berkata, “orang yang niatnya baik maka rezekinya akan bertambah banyak.”

Secara umumnya, terdapat kesesuaian antara persiapan untuk memperoleh rezeki dan ukuran kemampuan makhluk yang menerima rezeki itu. Contoh rezeki ini ialah pendapatan, harta benda, ilmu pengetahuan dan sebagainya.


Kesimpulan

Jenis rezeki pertama ialah rezeki yang pasti datang kepada kita tanpa usaha dan iktiar, malah ianya juga datang walaupun kita menolak atau melarikan diri sekalipun. Ianya tidak boleh berubah kecuali dengan kehendak yang Maha Berkuasa.

Jenis rezeki kedua ialah rezeki yang tersedia menunggu kita untuk dicapai, bergantung kepada usaha gigih yang bertepatan dengan kaedah yang digunakan. Faktor sekeliling juga diambilkira. Penerimaan rezeki ini perlu didokong dengan doa dan tawakkal kita kepada yang Maha Memberi Rezeki.

Allah jua yang menentukan rezeki kita tanpa sebarang syarat sesuai dengan firmannya, "...Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka." (QS. Al-An'âm :151).

No comments:

Post a Comment

فُوْسَتْ فغَاجِيَنْ اَلْحُفَّاظ دَارُ الأَنْصَار

فُوْسَتْ فغَاجِيَنْ اَلْحُفَّاظ دَارُ الأَنْصَار
Sebuah induk institusi pengajian Islam (kanak-kanak, remaja, dewasa & warga emas) akan dibangunkan oleh Persatuan Pengubatan Islam Darul Ansar Kebangsaan (PERDANA) di Kg. Solok Binjai, Pengkalan Balak, Masjid Tanah, Melaka yang bernilai RM 700,000 di atas tanah persendirian yang dimiliki oleh Al Fadhil Ustaz Hj. Abdul Halim bin Hj. Maidin seorang guru agama juga merupakan Pengerusi Koperasi Perubatan Islam Darul Ansar Berhad (KOANSAR) yang dibesarkan di Pengkalan Balak. Pihak kami mengalu-alukan sumbangan, zakat, sedekah jariah, waqaf tanah 1x1 kaki persegi bernilai RM 100 dan sebagainya untuk pembangunan dana akhirat ini. Segala sumbangan tuan & puan boleh dimasukkan kedalam akaun CIMB Islamic: 0404-0000135-10-8 atas nama PUSAT PENGAJIAN AL HUFFAZ DARUL ANSAR. Projek pembangunan tersebut akan bermula Disember 2011 dan dijangka siap pada hujung tahun 2012 serta pengambilan pelajar akan bermula pada 2013. Bagi penama sumbangan waqaf layak menerima Sijil Waqaf yang dikeluarkan oleh Darul Ansar. Sabda Baginda Rasulullah SAW yang bermakud: "Apabila matinya manusia, maka terputuslah segala-galanya kecuali TIGA perkara iaitu: Sedekah Jariah (yang tidak putus pahalanya) atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan ibu bapanya." - Hadith riwayat Imam Al Bukhari

Contoh Sijil Waqaf PUSAT PENGAJIAN AL HUFFAZ DARUL ANSAR

Contoh Sijil Waqaf PUSAT PENGAJIAN AL HUFFAZ DARUL ANSAR

Bagi setiap penyumbang waqaf bernilai RM 100 dan ke atas layak untuk menerima Sijil Waqaf. Cara untuk mendapat Sijil Waqaf tersebut ada 3 cara iaitu: (1) Boleh membelinya di Pejabat Urusan Darul Ansar Pulau Gadong. (2) Boleh membelinya daripada wakil sah yang dilantik oleh Darul Ansar. (3) Melalui akaun PUSAT PENGAJIAN AL HUFFAZ DARUL ANSAR dan kemudian akan diposkan kepada penyumbang. Semoga diberkati Allah SWT.

Blogger Darul Ansar Dan Sahabat

BANGUNAN DARUL ANSAR

BANGUNAN DARUL ANSAR
Bangunan ini dimiliki oleh Persatuan Pengubatan Islam Darul Ansar Kebangsaan (PERDANA) dan Darul Ansar memiliki beberapa aset penting dan beberapa buah anak syarikat yang berfungsi untuk menjana ekonomi ahli, kebajikan, pendidikan dan sebagainya. Antara langkah terawal pihak Darul Ansar telah menubuhkan sebuah syarikat perniagaan pertamanya iaitu Darul Ansar Trading And Marketing, Pusat Rawatan Darul Ansar & Ruqyah Darul Ansar Centre yang telah didaftarkan dibawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Koperasi Perubatan Islam Darul Ansar Melaka Berhad (KOANSAR), berdaftar dibawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM), Akademi Rawatan Islam Darul Ansar (AKRAWI DARUL ANSAR), Pusat Rawatan Islam Darul Ansar (PURAWI DARUL ANSAR), & Pusat Pengajian Al Huffaz Darul Ansar

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKIM)

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKIM)
Koperasi Perubatan Islam Darul Ansar Berhad (KOANSAR) telah didaftarkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) dibawah pendaaftaran: M4-0261

ANGKASA

ANGKASA
Koperasi Perubatan Islam Darul Ansar Melaka Berhad (KOANSAR) berdaftar dibawah Angkatan Koperasi Kebangsaan Berhad (ANGKASA) bernombor keahlian: 4857/MA0204

PERSATUAN PENGUBATAN ISLAM DARUL ANSAR KEBANGSAAN

PERSATUAN PENGUBATAN ISLAM DARUL ANSAR KEBANGSAAN

PUSAT PENGAJIAN AL-HUFFAZ DARUL ANSAR

PUSAT PENGAJIAN AL-HUFFAZ DARUL ANSAR

Koperasi Perubatan Islam Darul Ansar Berhad (KOANSAR)

Koperasi Perubatan Islam Darul Ansar Berhad (KOANSAR)

AKADEMI RAWATAN ISLAM DARUL ANSAR

AKADEMI RAWATAN ISLAM DARUL ANSAR

PUSAT RAWATAN ISLAM DARUL ANSAR

PUSAT RAWATAN ISLAM DARUL ANSAR