Iklan KOANSAR - UPAH HAJI 2014

Iklan KOANSAR - UPAH HAJI 2014

Rayuan INFAQ untuk PUSAT PENGAJIAN AL-HUFFAZ DARUL ANSAR

Rayuan INFAQ untuk PUSAT PENGAJIAN AL-HUFFAZ DARUL ANSAR

Sahabat

Thursday, January 20, 2011

PERSPEKTIF ISLAM DAN IMAN


Perspektif Islam dan Iman
Oleh Ust.Syafrudin (Indonesia)Islam adalah agama yang bersyari’ah (yuridisprudensi, perundang-undangan atau hukum). Kebijaksanaannya bersifat universal, autentik, tidak sulit dan tidak mempersulit. Setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan baik.Islam adalah agama yang beradab syari’ah dengan ketetapan pada lima rukun Islam. Setiap muslim berkewajiban menjalankannya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Misalnya, dua kalimat syahadat harus dilafadzkan (kecuali bisu/tuna wicara), salat lima waktu wajib ditegakkan dengan segala peraturannya, begitu juga dengan ibadah puasa, zakat, dan haji jika mampu. Selain beradab syari’ah, Islam juga merupakan adab bathiniah yang teralisasi dalam rukun iman yang enam. Meyakini akan eksistensi Allah SWT sebagai Ilah, Rabb, dengan segala sifat-sifatNya.

Meyakini adanya malaikat-malaikat yang bertugas mengawasi makhluk-Nya, begitu juga dengan rasul-rasulNya, kitab-kitabNya, terjadinya akhir dari segala kehidupan (kiamat), dan ketentuan atau ketetapan takdir baik/buruk pada setiap maklukNya. Keyakinan atau keimanan yang tumbuh pada setiap diri muslim akan membentuk kepribadian yang bersikap lurus dan jujur, penuh dedikasi dan tauladan. Rasulullah Muhammad saw adalah sosok manusia tauladan yang penuh dedikasi beradab syariah dan bathiniah. Alam sadar dan bathinnya terbuka dengan lebar sampai menembus cakrawala fatamorgana hingga ke alam gaib (surga dan neraka). Beliau berdialog dan berkata-kata dengan manusia, malaikat dalam tata krama yang penuh dengan kesopanan dan santun. Beliau juga mendapatkan tarbiyah (pelajaran) langsung dari Allah SWT melalui malaikat Jibril as.

Momentum sejarah terbesar beliau diabadikan dalam Al Qur’an, tentang perjalanan isra dan mi’raj dari masjid Al Haram (Mekah) ke masjid Al Aqsa (Palestina) dalam satu malam. Surat Al Isra ayat: 1, Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Mendengar lagi Mengetahui. Singkronisasi antara adab syariah dan bathiniah sangat dibutuhkan oleh setiap muslim dalam rangka mencapai derajat ihsan (terbaik) sehingga nilai keislamannya yang terbaik akan membentuk akhlak lahir yang terbaik pula seperti berbicara, mendengar, atau diamnya. Begitu pula dengan keimanannya yang terbaik, akan menghasilkan akhlak bathin (hati) yang baik, tidak iri, dengki, namimah, sum’ah, berburuksangka, dan lain-lain.

Di dalam Al Qur’an banyak ayat yang menyebutkan kalimat orang-orang beriman dan beramal saleh secara berurutan, “iman dan amal saleh”. Iman merupakan adab bathin sedangkan amal saleh adalah Islam itu sendiri. Seperti ayat “Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”.(QS 2:208). Hidup di dunia menjadi muslim yang membawa keselamatan diri, keluarga, dan umat Islam. Di alam akhirat pembawa keselamatan, kebahagiaan, dan kedamaian dalam surga Allah SWT. Sebagaimana janji Allah SWT, “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.(QS:16:97). Wallahu ‘alam (odg/rz)

No comments:

Post a Comment

فُوْسَتْ فغَاجِيَنْ اَلْحُفَّاظ دَارُ الأَنْصَار

فُوْسَتْ فغَاجِيَنْ اَلْحُفَّاظ دَارُ الأَنْصَار
Sebuah induk institusi pengajian Islam (kanak-kanak, remaja, dewasa & warga emas) akan dibangunkan oleh Persatuan Pengubatan Islam Darul Ansar Kebangsaan (PERDANA) di Kg. Solok Binjai, Pengkalan Balak, Masjid Tanah, Melaka yang bernilai RM 700,000 di atas tanah persendirian yang dimiliki oleh Al Fadhil Ustaz Hj. Abdul Halim bin Hj. Maidin seorang guru agama juga merupakan Pengerusi Koperasi Perubatan Islam Darul Ansar Berhad (KOANSAR) yang dibesarkan di Pengkalan Balak. Pihak kami mengalu-alukan sumbangan, zakat, sedekah jariah, waqaf tanah 1x1 kaki persegi bernilai RM 100 dan sebagainya untuk pembangunan dana akhirat ini. Segala sumbangan tuan & puan boleh dimasukkan kedalam akaun CIMB Islamic: 0404-0000135-10-8 atas nama PUSAT PENGAJIAN AL HUFFAZ DARUL ANSAR. Projek pembangunan tersebut akan bermula Disember 2011 dan dijangka siap pada hujung tahun 2012 serta pengambilan pelajar akan bermula pada 2013. Bagi penama sumbangan waqaf layak menerima Sijil Waqaf yang dikeluarkan oleh Darul Ansar. Sabda Baginda Rasulullah SAW yang bermakud: "Apabila matinya manusia, maka terputuslah segala-galanya kecuali TIGA perkara iaitu: Sedekah Jariah (yang tidak putus pahalanya) atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan ibu bapanya." - Hadith riwayat Imam Al Bukhari

Contoh Sijil Waqaf PUSAT PENGAJIAN AL HUFFAZ DARUL ANSAR

Contoh Sijil Waqaf PUSAT PENGAJIAN AL HUFFAZ DARUL ANSAR

Bagi setiap penyumbang waqaf bernilai RM 100 dan ke atas layak untuk menerima Sijil Waqaf. Cara untuk mendapat Sijil Waqaf tersebut ada 3 cara iaitu: (1) Boleh membelinya di Pejabat Urusan Darul Ansar Pulau Gadong. (2) Boleh membelinya daripada wakil sah yang dilantik oleh Darul Ansar. (3) Melalui akaun PUSAT PENGAJIAN AL HUFFAZ DARUL ANSAR dan kemudian akan diposkan kepada penyumbang. Semoga diberkati Allah SWT.

Blogger Darul Ansar Dan Sahabat

BANGUNAN DARUL ANSAR

BANGUNAN DARUL ANSAR
Bangunan ini dimiliki oleh Persatuan Pengubatan Islam Darul Ansar Kebangsaan (PERDANA) dan Darul Ansar memiliki beberapa aset penting dan beberapa buah anak syarikat yang berfungsi untuk menjana ekonomi ahli, kebajikan, pendidikan dan sebagainya. Antara langkah terawal pihak Darul Ansar telah menubuhkan sebuah syarikat perniagaan pertamanya iaitu Darul Ansar Trading And Marketing, Pusat Rawatan Darul Ansar & Ruqyah Darul Ansar Centre yang telah didaftarkan dibawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Koperasi Perubatan Islam Darul Ansar Melaka Berhad (KOANSAR), berdaftar dibawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM), Akademi Rawatan Islam Darul Ansar (AKRAWI DARUL ANSAR), Pusat Rawatan Islam Darul Ansar (PURAWI DARUL ANSAR), & Pusat Pengajian Al Huffaz Darul Ansar

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKIM)

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKIM)
Koperasi Perubatan Islam Darul Ansar Berhad (KOANSAR) telah didaftarkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) dibawah pendaaftaran: M4-0261

ANGKASA

ANGKASA
Koperasi Perubatan Islam Darul Ansar Melaka Berhad (KOANSAR) berdaftar dibawah Angkatan Koperasi Kebangsaan Berhad (ANGKASA) bernombor keahlian: 4857/MA0204

PERSATUAN PENGUBATAN ISLAM DARUL ANSAR KEBANGSAAN

PERSATUAN PENGUBATAN ISLAM DARUL ANSAR KEBANGSAAN

PUSAT PENGAJIAN AL-HUFFAZ DARUL ANSAR

PUSAT PENGAJIAN AL-HUFFAZ DARUL ANSAR

Koperasi Perubatan Islam Darul Ansar Berhad (KOANSAR)

Koperasi Perubatan Islam Darul Ansar Berhad (KOANSAR)

AKADEMI RAWATAN ISLAM DARUL ANSAR

AKADEMI RAWATAN ISLAM DARUL ANSAR

PUSAT RAWATAN ISLAM DARUL ANSAR

PUSAT RAWATAN ISLAM DARUL ANSAR