Iklan KOANSAR - UPAH HAJI 2014

Iklan KOANSAR - UPAH HAJI 2014

Rayuan INFAQ untuk PUSAT PENGAJIAN AL-HUFFAZ DARUL ANSAR

Rayuan INFAQ untuk PUSAT PENGAJIAN AL-HUFFAZ DARUL ANSAR

Sahabat

Tuesday, August 31, 2010

MENINGGALKAN PUASA RAMADHAN - Sambungan

Tajuk 3

Ustaz, apakah ahli waris wajib membayarkan fidyah orang tua yang sudah wafat sementara tidak diketahui berapa hitungannya?

Secara teoretis, hal ini terhitung harus membayar fidyah, kerana adalah hutang. Tapi bagi ahli waris, perbuatan itu adalah sunah. Dan merupakan perbuatan berbakti kepada orang tua. Namun, kerana kita tidak mengetahui kapan beliau tidak saum-nya, dan berapa jumlah yang harus di-qadha, maka bisa diganti dengan sedekah. Walaupun mungkin bentuknya sama dengan fidyah, tapi niatnya sedekah. Dan ini nilainya variatif. Bisa lebih kecil atau lebih besar. Jadi memberikan fidyah bukan secara hukum, melainkan secara moral. Yaitu, keinginan memberikan pahala yang lebih besar kepada nenek yang sudah meninggal, dengan bersedekah atas namanya.

Ustaz, mengapa membayar zakat melalui lembaga amil lebih diutamakan daripada memberikannya langsung kepada mustahik? Apakah ada keterangan yang menganjurkan demikian?

Dalam Surah At-Taubah ayat 60, diterangkan bahwa salah satu golongan penerima zakat adalah amil ('aaamilin 'alaiha) atau orang yang mengurus, mengelola dana zakat. Hal ini menjadi dasar yang menunjukkan bahwa keberadaan orang atau sekelompok orang (lembaga) yang mengelola zakat dengan amanah dan profesional sangat diperlukan. Selain karena sesuai dengan tuntunan Islam, juga diharapkan agar dana zakat tersebut dapat disalurkan secara tepat dan tepat kepada mustahik zakat.

Pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat juga didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain: pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat (muzzaki). Kedua, menjaga perasaan mustahik (yang berhak menerima). Jika muzzaki menyerahkan langsung dana zakatnya, mustahik seringkali merasa rendah diri. Sehingga, lembaga amil zakat (LAZ) diharapkan menjadi perantara antara mustahik dan muzzaki. Ketiga, untuk meraih sebuah efektivitas, efisiensi, dan sasaran tepat, menurut skala prioritas yang ada di sebuah wilayah. Agar zakat yang diberikan benar-benar disalurkan dengan tepat. Keempat, LAZ juga menunjukkan syiar Islam, termasuk pula ukhuwah islamiyah (persaudaraan Islam). Tentu hal ini akan menjadi ladang dakwah agar Islam kian dikenali dan difahami masyarakat, insya Allah.
Oleh kerana itu, walaupun sah saja menyerahkan zakatnya langsung kepada mustahik, muzzaki akan sulit mencapai apa diharapkan seperti di atas.

Apa kriteria yang menyebabkan wang haram atau subhat menjadi halal?

Wang haram, baik dari hasil korupsi, risywah, mencuri atau lainnya tidak boleh disalurkan kepada pihak mana pun meski dengan niat yang tulus. Satu-satunya yang boleh dikerjakan hanya mengembalikan wang itu kepada yang berhak. Bila wang itu dari orang lain, kembalikan kepada orang tersebut. Bila wang itu milik negara, kembalikan kepada kas negara dan seterusnya. Dari siapa kita ambil, kembalikanlah ke tempat asalnya.

No comments:

Post a Comment

فُوْسَتْ فغَاجِيَنْ اَلْحُفَّاظ دَارُ الأَنْصَار

فُوْسَتْ فغَاجِيَنْ اَلْحُفَّاظ دَارُ الأَنْصَار
Sebuah induk institusi pengajian Islam (kanak-kanak, remaja, dewasa & warga emas) akan dibangunkan oleh Persatuan Pengubatan Islam Darul Ansar Kebangsaan (PERDANA) di Kg. Solok Binjai, Pengkalan Balak, Masjid Tanah, Melaka yang bernilai RM 700,000 di atas tanah persendirian yang dimiliki oleh Al Fadhil Ustaz Hj. Abdul Halim bin Hj. Maidin seorang guru agama juga merupakan Pengerusi Koperasi Perubatan Islam Darul Ansar Berhad (KOANSAR) yang dibesarkan di Pengkalan Balak. Pihak kami mengalu-alukan sumbangan, zakat, sedekah jariah, waqaf tanah 1x1 kaki persegi bernilai RM 100 dan sebagainya untuk pembangunan dana akhirat ini. Segala sumbangan tuan & puan boleh dimasukkan kedalam akaun CIMB Islamic: 0404-0000135-10-8 atas nama PUSAT PENGAJIAN AL HUFFAZ DARUL ANSAR. Projek pembangunan tersebut akan bermula Disember 2011 dan dijangka siap pada hujung tahun 2012 serta pengambilan pelajar akan bermula pada 2013. Bagi penama sumbangan waqaf layak menerima Sijil Waqaf yang dikeluarkan oleh Darul Ansar. Sabda Baginda Rasulullah SAW yang bermakud: "Apabila matinya manusia, maka terputuslah segala-galanya kecuali TIGA perkara iaitu: Sedekah Jariah (yang tidak putus pahalanya) atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan ibu bapanya." - Hadith riwayat Imam Al Bukhari

Contoh Sijil Waqaf PUSAT PENGAJIAN AL HUFFAZ DARUL ANSAR

Contoh Sijil Waqaf PUSAT PENGAJIAN AL HUFFAZ DARUL ANSAR

Bagi setiap penyumbang waqaf bernilai RM 100 dan ke atas layak untuk menerima Sijil Waqaf. Cara untuk mendapat Sijil Waqaf tersebut ada 3 cara iaitu: (1) Boleh membelinya di Pejabat Urusan Darul Ansar Pulau Gadong. (2) Boleh membelinya daripada wakil sah yang dilantik oleh Darul Ansar. (3) Melalui akaun PUSAT PENGAJIAN AL HUFFAZ DARUL ANSAR dan kemudian akan diposkan kepada penyumbang. Semoga diberkati Allah SWT.

Blogger Darul Ansar Dan Sahabat

BANGUNAN DARUL ANSAR

BANGUNAN DARUL ANSAR
Bangunan ini dimiliki oleh Persatuan Pengubatan Islam Darul Ansar Kebangsaan (PERDANA) dan Darul Ansar memiliki beberapa aset penting dan beberapa buah anak syarikat yang berfungsi untuk menjana ekonomi ahli, kebajikan, pendidikan dan sebagainya. Antara langkah terawal pihak Darul Ansar telah menubuhkan sebuah syarikat perniagaan pertamanya iaitu Darul Ansar Trading And Marketing, Pusat Rawatan Darul Ansar & Ruqyah Darul Ansar Centre yang telah didaftarkan dibawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Koperasi Perubatan Islam Darul Ansar Melaka Berhad (KOANSAR), berdaftar dibawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM), Akademi Rawatan Islam Darul Ansar (AKRAWI DARUL ANSAR), Pusat Rawatan Islam Darul Ansar (PURAWI DARUL ANSAR), & Pusat Pengajian Al Huffaz Darul Ansar

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKIM)

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKIM)
Koperasi Perubatan Islam Darul Ansar Berhad (KOANSAR) telah didaftarkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) dibawah pendaaftaran: M4-0261

ANGKASA

ANGKASA
Koperasi Perubatan Islam Darul Ansar Melaka Berhad (KOANSAR) berdaftar dibawah Angkatan Koperasi Kebangsaan Berhad (ANGKASA) bernombor keahlian: 4857/MA0204

PERSATUAN PENGUBATAN ISLAM DARUL ANSAR KEBANGSAAN

PERSATUAN PENGUBATAN ISLAM DARUL ANSAR KEBANGSAAN

PUSAT PENGAJIAN AL-HUFFAZ DARUL ANSAR

PUSAT PENGAJIAN AL-HUFFAZ DARUL ANSAR

Koperasi Perubatan Islam Darul Ansar Berhad (KOANSAR)

Koperasi Perubatan Islam Darul Ansar Berhad (KOANSAR)

AKADEMI RAWATAN ISLAM DARUL ANSAR

AKADEMI RAWATAN ISLAM DARUL ANSAR

PUSAT RAWATAN ISLAM DARUL ANSAR

PUSAT RAWATAN ISLAM DARUL ANSAR